ANISE || NGƯỜI VIẾT || SẾN SÚA

 • Anise M.
 • Viết nhiều fanfictions về các nhân vật của CLAMP vì bị cái tâm đẹp đẽ của họ mê hoặc.
 • Viết cho Sherlock và Teen Wolf vì những tiếc nuối và mến yêu vô vàn.
 • Viết nhiều cho tuổi trẻ vì chưa đủ già để ngấm đời.
 • Viết cho những mảnh đất đã từng in dấu chân.
 • Viết cho một tương lai mơ hồ để còn hy vọng.

FANFICTION

Longfics:

 • Bath (On-going): NokTom, EriTom, SyaSak, KuroFye
  • Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18A, 18B, 19, 20

Shortfics:

 • Mặt Trời của Icarus (On-going): NokTom, EriTom
  • Chương: 1, 2, 3
 • White Fields (Complete): NokTom, EriTom, EriKaho

Oneshots:


ORIGINAL FICTIONS

Truyện dài:

 • Những Ngày Lộng Gió (On-going)
  • Chương: 1, 2
 • Latte (On-going)
  • Chương: 1

Truyện ngắn:


NON-FICTIONS

Tản văn:

 • Chuyện Người Sống
  • Chương: 1

FANARTS

Advertisements